سجاد جهانی خمس و سیده فاطمه راستگو سوق :

از صمیم قلب و صمیمانه حضور گرم و پر محبت شما را در شب سر آغاز زندگی مشترکمان آرزومندیم. باشد تا چون همیشه مرهون لطفتان گردیم

متن دعوتنامه

جشنی بر پا نموده‌ایم تا سجاد جهانی خمس و سیده فاطمه راستگو سوق را پر شوق و پر امید به هم بسپاریم و آغازگر شادمانی زندگی مشترکشان باشیم، حضور شما گرما بخش و مزین کننده این جشن است.

زمان

روز یکشنبه ۲ مهر ماه سال ۱۴۰۲ خورشیدی از ساعت

زمان باقیمانده تا جشن
ثانیه دقیقه ساعت روز ماه
-58 -55 -20 -3 -654
 
 

نشانی

 

واقع در

 
 

پاسخ به کارت دعوت

آیا در جشن ما شرکت می کنید؟
 
 
 
 
 
× بستن