مصطفی و حانیه سادات:

از صمیم قلب و صمیمانه حضور گرم و پر محبت شما را در شب سر آغاز زندگی مشترکمان آرزومندیم. باشد تا چون همیشه مرهون لطفتان گردیم

متن دعوتنامه

زمان

روز شنبه ۱۵ مرداد ماه سال ۱۴۰۱ خورشیدی از ساعت ۱۹

زمان باقیمانده تا جشن
ثانیه دقیقه ساعت روز ماه
-33 -7 -6 -23 -13
 
 

نشانی

 

سی کاج واقع در بلوار خیام/خیام۱۰ ابتدای زنبق تالار سی کاج

 
 

پاسخ به کارت دعوت

 
 
 
 
× بستن