معین و نادیا:

از صمیم قلب و صمیمانه حضور گرم و پر محبت شما را در شب سر آغاز زندگی مشترکمان آرزومندیم. باشد تا چون همیشه مرهون لطفتان گردیم

متن دعوتنامه

زمان

روز یکشنبه ۱۷ مهر ماه سال ۱۴۰۱ خورشیدی از ساعت ۱۶

زمان باقیمانده تا جشن
ثانیه دقیقه ساعت روز ماه
57 19 4 21 1
 
 

نشانی

 

ابشیب واقع در روستاه ابشیب

 
 

پاسخ به کارت دعوت

آیا در جشن ما شرکت می کنید؟
 
 
 
 
 
× بستن