محمدرضا رهروان و شیما امینی:

یاعلی گفتیم و عشق آغاز شد 💚

محمدرضا رهروان
شیما امینی

متن دعوتنامه

جشنی بر پا نموده‌ایم تا و را پر شوق و پر امید به هم بسپاریم و آغازگر شادمانی زندگی مشترکشان باشیم، حضور شما گرما بخش و مزین کننده این جشن است.

زمان

روز یکشنبه ۲۲ آبان ماه سال ۱۴۰۱ خورشیدی از ساعت ۱۹

زمان باقیمانده تا جشن
ثانیه دقیقه ساعت روز ماه
9 40 5 2 3
 
 

نشانی

 

تالاره تالارها واقع در معلوم نیست هنوز که!

 
 

پاسخ به کارت دعوت

آیا در جشن ما شرکت می کنید؟
 
 
 
 
 
× بستن