محمدرضا و ♥️:

متن دعوتنامه

جشنی بر پا نموده‌ایم تا و را پر شوق و پر امید به هم بسپاریم و آغازگر شادمانی زندگی مشترکشان باشیم، حضور شما گرما بخش و مزین کننده این جشن است.

زمان

روز پنجشنبه ۶ مرداد ماه سال ۱۴۰۱ خورشیدی از ساعت ۱۹

زمان باقیمانده تا جشن
ثانیه دقیقه ساعت روز ماه
-35 -48 -1 -20 0
 
 

نشانی

 

وحدت واقع در زاهدان،خیابان بهداشت ۷

 
 

پاسخ به کارت دعوت

 
 
 
 
× بستن