مهدیار و تینا:

از صمیم قلب و صمیمانه حضور گرم و پر محبت شما را در شب سر آغاز زندگی مشترکمان آرزومندیم. باشد تا چون همیشه مرهون لطفتان گردیم

متن دعوتنامه

جشنی بر پا نموده‌ایم تا مهدیار و تینا را پر شوق و پر امید به هم بسپاریم و آغازگر شادمانی زندگی مشترکشان باشیم، حضور شما گرما بخش و مزین کننده این جشن است.

زمان

روز یکشنبه ۱۳ شهریور ماه سال ۱۴۰۱ خورشیدی از ساعت ۲۲

زمان باقیمانده تا جشن
ثانیه دقیقه ساعت روز ماه
50 4 7 22 0
 
 

نشانی

 

پروانه واقع در نیشابور

 
 

پاسخ به کارت دعوت

آیا در جشن ما شرکت می کنید؟
 
 
 
 
 
× بستن