حمیدرضا و الهام:

با سنت عشق گرد هم می‌آییم آنجا که دوست داشتن تنها کلام زندگی است.

متن دعوتنامه

با سنت عشق گرد هم می‌آییمآنجا که دوست داشتن تنها کلام زندگی است.

زمان

روز سه شنبه ۱۴ بهمن ماه سال ۱۳۹۹ خورشیدی از ساعت ۱۹

زمان باقیمانده تا جشن
ثانیه دقیقه ساعت روز ماه
-11 -43 -10 -6 -39
 
 

نشانی

 

واقع در

 
 

پاسخ به کارت دعوت

آیا در جشن ما شرکت می کنید؟
 
 
 
 
 
× بستن