امیرحسین و فاطمه:

از صمیم قلب و صمیمانه حضور گرم و پر محبت شما را در شب سر آغاز زندگی مشترکمان آرزومندیم. باشد تا چون همیشه مرهون لطفتان گردیم

متن دعوتنامه

زمان

روز سه شنبه ۴ مرداد ماه سال ۱۴۰۱ خورشیدی از ساعت ۲۰

زمان باقیمانده تا جشن
ثانیه دقیقه ساعت روز ماه
0 -54 -18 -17 0
 
 

نشانی

 

رستوران مشاهیر واقع در دانشگاه صنعتی امیرکبیر رو به روی پله های شرقی ساختمان ابوریحان

 
 

پاسخ به کارت دعوت

آیا در جشن ما شرکت می کنید؟
 
 
 
 
 
× بستن