احسان و نگین:

از صمیم قلب و صمیمانه حضور گرم و پر محبت شما را در شب سر آغاز زندگی مشترکمان آرزومندیم. باشد تا چون همیشه مرهون لطفتان گردیم

متن دعوتنامه

با ترنم هستی همراه می شویم و پیمان می بندیم که همیشه دوست بداریم ، مهر بورزیم و عاشق باشیم حضور شما خاطره این جشن را جاودانه می سازد

زمان

روز جمعه ۷ مرداد ماه سال ۱۴۰۱ خورشیدی از ساعت ۱۹

زمان باقیمانده تا جشن
ثانیه دقیقه ساعت روز ماه
-35 -57 -23 -11 0
 
 

نشانی

 

بهشت الماس واقع در شاندیز ،مدرس ۱/۱۲

 
 

پاسخ به کارت دعوت

آیا در جشن ما شرکت می کنید؟
 
 
 
 
 
× بستن