زمان باقیمانده تا جشن
ساعت دقیقه ثانیه
-19 -54 -25
یزدان محمد حسینی
سمانه اصغری
معاشران گره از زلف یار باز کنید شبی خوش است بدین قصه اش دراز کنید حضور خلوت انس است و دوستان جمعند و ان یکاد بخوانید و در فراز کنید
زمان:
روز پنجشنبه ۶ مرداد ۰۱
از ساعت ۱۹
مکان:

نگین شهر-طبقه همکف

واقع در بوئینی زهرا-نرسیده به پلیس راه

 

😃 😤 😵 😑 😡 😓 😭

آیا در مجلس ما شرکت می‌کنید؟

یادبودهای بستگان و آشنایان گرامی

به رسم یادبود پاسخی به این دعوتنامه درج نمایید:

🔝
× بستن