زمان باقیمانده تا جشن
ساعت دقیقه ثانیه
-7 -42 -46
وحیـــد
‌ ستـــاره
آری آغاز دوست داشتن است گرچه پایان راه ناپیداست ما به پایان دگر نیندیشیم که همین دوست داشتن زیباست
زمان:
روز پنجشنبه ۶ مرداد ۰۱
از ساعت ۱۹
مکان:

سالن عقد سروش

واقع در کرج عظیمیه

 

😃 😤 😵 😑 😡 😓 😭

آیا در مجلس ما شرکت می‌کنید؟

یادبودهای بستگان و آشنایان گرامی

به رسم یادبود پاسخی به این دعوتنامه درج نمایید:

🔝
× بستن