زمان باقیمانده تا جشن
ساعت دقیقه ثانیه
-6 -9 -52
طاها میرزایی
مرجان ترکی
زمان:
روز شنبه ۱ مرداد ۰۱
از ساعت ۱۹
مکان:

مشخص نشده

واقع در اصفهان

 

😃 😤 😵 😑 😡 😓 😭

آیا در مجلس ما شرکت می‌کنید؟

یادبودهای بستگان و آشنایان گرامی

به رسم یادبود پاسخی به این دعوتنامه درج نمایید:

🔝
× بستن