زمان باقیمانده تا جشن
ساعت دقیقه ثانیه
-3 -57 -55
سجاد
زهرا
جشنی بر پا نموده‌ایم تا سجاد و زهرا را پر شوق و پر امید به هم بسپاریم و آغازگر شادمانی زندگی مشترکشان باشیم، حضور شما گرما بخش و مزین کننده این جشن است.
زمان:
روز پنجشنبه ۲۸ اسفند ۹۹
از ساعت ۱۶
مکان:

واقع در رودبار:منزل زنده یادشریف ساردویی بصرف: شربت شیرینی و شام

 

😃 😤 😵 😑 😡 😓 😭

آیا در مجلس ما شرکت می‌کنید؟

یادبودهای بستگان و آشنایان گرامی

به رسم یادبود پاسخی به این دعوتنامه درج نمایید:

🔝
× بستن