زمان باقیمانده تا جشن
ساعت دقیقه ثانیه
-22 -54 -22
شهریار
سیما
عشق واقعی ابدی و بی پایان است عروس و داماد صمیمانه شما را به جشن نامزدی شان دعوت می کنند ما را در این شادی همراهی کنید
زمان:
روز پنجشنبه ۳۰ تیر ۰۱
از ساعت ۲۰
مکان:

منزل آقای دهقان

واقع در فارس ٫شیراز ٫صدرا٫فاز یک ٫بلوار دانش ٫خیابان فرهنگ ‌٫سمت راست فرعی اول(حمید هاشمی)٫ داخل فرعی سمت راست  ساختمان ارش ٫(جنب ساختمان اوا)٫طبقه دوم ‌٫واحد نه

 

😃 😤 😵 😑 😡 😓 😭

آیا در مجلس ما شرکت می‌کنید؟

یادبودهای بستگان و آشنایان گرامی

به رسم یادبود پاسخی به این دعوتنامه درج نمایید:

🔝
× بستن