زمان باقیمانده تا جشن
ماه روز ساعت دقیقه ثانیه
4 5 6 21 31
صادق
نهاله
جشنی بر پا نموده‌ایم تا صادق و نهاله را پر شوق و پر امید به هم بسپاریم و آغازگر شادمانی زندگی مشترکشان باشیم، حضور شما گرما بخش و مزین کننده این جشن است.
زمان:
روز پنجشنبه ۱ دی ۰۱
از ساعت ۱۹
مکان:

خودمونی

 

😃 😤 😵 😑 😡 😓 😭

آیا در مجلس ما شرکت می‌کنید؟

یادبودهای بستگان و آشنایان گرامی

به رسم یادبود پاسخی به این دعوتنامه درج نمایید:

🔝
× بستن