زمان باقیمانده تا جشن
ساعت دقیقه ثانیه
-9 -11 -46
رئوف
حامد
جشنی بر پا نموده‌ایم تا رئوف و حامد را پر شوق و پر امید به هم بسپاریم و آغازگر شادمانی زندگی مشترکشان باشیم، حضور شما گرما بخش و مزین کننده این جشن است.
زمان:
روز شنبه ۲۲ مرداد ۰۱
از ساعت ۱۳
مکان:

مس و قالی

واقع در میدان

 

😃 😤 😵 😑 😡 😓 😭

آیا در مجلس ما شرکت می‌کنید؟

یادبودهای بستگان و آشنایان گرامی

به رسم یادبود پاسخی به این دعوتنامه درج نمایید:

🔝
× بستن