زمان باقیمانده تا جشن
ساعت دقیقه ثانیه
-5 -8 -33
رسول
فائزه
جشنی بر پا نموده‌ایم تا و را پر شوق و پر امید به هم بسپاریم و آغازگر شادمانی زندگی مشترکشان باشیم، حضور شما گرما بخش و مزین کننده این جشن است.
زمان:
روز پنجشنبه ۶ مرداد ۰۱
از ساعت ۲۰
مکان:

شب طلایی

واقع در جاده اصلی شمس آباد، قبل از بازار مبل ولیعصر

 

😃 😤 😵 😑 😡 😓 😭

آیا در مجلس ما شرکت می‌کنید؟

یادبودهای بستگان و آشنایان گرامی

به رسم یادبود پاسخی به این دعوتنامه درج نمایید:

🔝
× بستن