کارت دعوت نگار و پوریا

جشن مراسم عقد و عروسی

نگار & پوریا

روز سه شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۱
از ساعت ۱۹

پوریا

نگار

تاریخ مراسم

سه شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۱

کار می کنی بازی می کنی و سپس . یک روز عشق اتفاق می افتد! از شما دعوت می کنیم که شاهد آغاز یکی از عاشقانه ترین زندگی ها باشید

یادبود ها

” عشق ممکن است که کور باشد ولی هیچ اتفاقی در دنیا به اندازه ازدواج چشمان انسانها را باز نمیکند . . .
ورود شما به دنیای عشاق را تبریک میگوییم ”

مجموعه تالارکده

از صمیم قلب و صمیمانه حضور گرم و پر محبت شما را در شب سر آغاز زندگی مشترکمان آرزومندیم. باشد تا چون همیشه مرهون لطفتان گردیم

منتظر شما هستیم

- تالارکده

روز: سه شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۱
ساعت: ۱۹