زمان باقیمانده تا جشن
ماه روز ساعت دقیقه ثانیه
5 6 19 11 40
امید افضلی
ثنا شفیعی
جشنی بر پا نموده‌ایم تا امید افضلی و ثنا شفیعی را پر شوق و پر امید به هم بسپاریم و آغازگر شادمانی زندگی مشترکشان باشیم، حضور شما گرما بخش و مزین کننده این جشن است.
زمان:
روز جمعه ۲۳ دی ۰۱
از ساعت ۱۹
مکان:

 

😃 😤 😵 😑 😡 😓 😭

آیا در مجلس ما شرکت می‌کنید؟

یادبودهای بستگان و آشنایان گرامی

به رسم یادبود پاسخی به این دعوتنامه درج نمایید:

🔝
× بستن