زمان باقیمانده تا جشن
ساعت دقیقه ثانیه
-6 -17 -43
وحید
نسرین
جشنی بر پا نموده‌ایم تا وحید و نسرین را پر شوق و پر امید به هم بسپاریم و آغازگر شادمانی زندگی مشترکشان باشیم، حضور شما گرما بخش و مزین کننده این جشن است.
زمان:
روز سه شنبه ۴ مرداد ۰۱
از ساعت ۱۸
مکان:

باغسرای شادی

واقع در نرسیده به طرقبه بین امام رضا ۳۱ و ۳۳

 

😃 😤 😵 😑 😡 😓 😭

آیا در مجلس ما شرکت می‌کنید؟

یادبودهای بستگان و آشنایان گرامی

به رسم یادبود پاسخی به این دعوتنامه درج نمایید:

🔝
× بستن