زمان باقیمانده تا جشن
ساعت دقیقه ثانیه
-17 -54 -16
نیما
زهرا
جشنی بر پا نموده‌ایم تا زهرا و نیما را پر شوق و پر امید به هم بسپاریم و آغازگر شادمانی زندگی مشترکشان باشیم، حضور شما گرما بخش و مزین کننده این جشن است.
زمان:
روز پنجشنبه ۶ مرداد ۰۱
از ساعت ۲۰
مکان:

باغ امپراطور

واقع در اصفهان- خیابان میرزاطاهر- کوچه ۳۲

 

😃 😤 😵 😑 😡 😓 😭

آیا در مجلس ما شرکت می‌کنید؟

یادبودهای بستگان و آشنایان گرامی

به رسم یادبود پاسخی به این دعوتنامه درج نمایید:

🔝
× بستن