کارت دعوت دل آرام و محسن

جشن مراسم جشن مراسم

دل آرام & محسن

روز پنجشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۱
از ساعت ۲۱

محسن

دل آرام

تاریخ مراسم

پنجشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۱ به صرف میوه و شیرینی

سرنوشت ما را به سمت هم آورد و عشق پیوند ما را تا ابد تضمین خواهد کرد. افسانه ها حقیقت پیدا کرده اند ما دل‌آرام و محسن داریم ازدواج می کنیم، حضور شما در مراسم ازدواج ما باعث خوشحالیست

یادبود ها

از صمیم قلب و صمیمانه حضور گرم و پر محبت شما را در شب سر آغاز زندگی مشترکمان آرزومندیم. باشد تا چون همیشه مرهون لطفتان گردیم

در مراسم ما شرکت میکنید ؟

منتظر شما هستیم

سنندج ، بعد از پلیس راه همدان ، کنار باغ رستوران لیا - باغ عروس

روز: پنجشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۱
ساعت: ۲۱

Map Waze