محمدجواد محمدی و فریبا بوالحسنی:

محمدجواد محمدی
فریبا بوالحسنی

متن دعوتنامه

جشنی بر پا نموده‌ایم تا و را پر شوق و پر امید به هم بسپاریم و آغازگر شادمانی زندگی مشترکشان باشیم، حضور شما گرما بخش و مزین کننده این جشن است.

زمان

روز پنجشنبه ۱۴ مهر ماه سال ۱۴۰۱ خورشیدی از ساعت ۱۸

زمان باقیمانده تا جشن
ثانیه دقیقه ساعت روز ماه
-20 -3 -6 -22 -11
 
 

نشانی

 

مشخص نشده واقع در دلیجان ،کیلومتر ۲ جاده دلیجان سلفچگان

 
 

پاسخ به کارت دعوت

آیا در جشن ما شرکت می کنید؟
 
 
 
 
 
× بستن