زمان باقیمانده تا جشن
ساعت دقیقه ثانیه
-6 -32 -43
محمد بازرگان
ترانه صادقی
جشنی بر پا نموده‌ایم تا محمد بازرگان و ترانه صادقی را پر شوق و پر امید به هم بسپاریم و آغازگر شادمانی زندگی مشترکشان باشیم، حضور شما گرما بخش و مزین کننده این جشن است.
زمان:
روز شنبه ۵ شهریور ۰۱
از ساعت ۱۹
مکان:

تالار لوتوس

واقع در لنگرود پنج کیلومتری جاده چمخاله

 

😃 😤 😵 😑 😡 😓 😭

آیا در مجلس ما شرکت می‌کنید؟

یادبودهای بستگان و آشنایان گرامی

به رسم یادبود پاسخی به این دعوتنامه درج نمایید:

🔝
× بستن