زمان باقیمانده تا جشن
ماه روز ساعت دقیقه ثانیه
1 11 6 34 31
محمد
مهسا
جشنی بر پا نموده‌ایم تا محمد و مهسا را پر شوق و پر امید به هم بسپاریم و آغازگر شادمانی زندگی مشترکشان باشیم، حضور شما گرما بخش و مزین کننده این جشن است.
زمان:
روز پنجشنبه ۷ مهر ۰۱
از ساعت ۱۹
مکان:

پيوند

واقع در قزوين، ٫٫٫

 

😃 😤 😵 😑 😡 😓 😭

آیا در مجلس ما شرکت می‌کنید؟

یادبودهای بستگان و آشنایان گرامی

به رسم یادبود پاسخی به این دعوتنامه درج نمایید:

🔝
× بستن