زمان باقیمانده تا جشن
ساعت دقیقه ثانیه
-17 -15 -20
میثم صارمی
مهسا حبیبیان
جشنی بر پا نموده‌ایم تا میثم صارمی و مهسا حبیبیان را پر شوق و پر امید به هم بسپاریم و آغازگر شادمانی زندگی مشترکشان باشیم، حضور شما گرما بخش و مزین کننده این جشن است.
زمان:
روز چهارشنبه ۲۶ مرداد ۰۱
از ساعت ۲۱
مکان:
 

😃 😤 😵 😑 😡 😓 😭

آیا در مجلس ما شرکت می‌کنید؟

یادبودهای بستگان و آشنایان گرامی

به رسم یادبود پاسخی به این دعوتنامه درج نمایید:

🔝
× بستن