زمان باقیمانده تا جشن
ساعت دقیقه ثانیه
-18 -16 -30
مسعود
اعظم
جشنی بر پا نموده‌ایم تا و را پر شوق و پر امید به هم بسپاریم و آغازگر شادمانی زندگی مشترکشان باشیم، حضور شما گرما بخش و مزین کننده این جشن است.
زمان:
روز جمعه ۳۱ تیر ۰۱
از ساعت ۱۹
مکان:

عشقانه مسعود و اعظم

واقع در خونه خودمون

 

😃 😤 😵 😑 😡 😓 😭

آیا در مجلس ما شرکت می‌کنید؟

یادبودهای بستگان و آشنایان گرامی

به رسم یادبود پاسخی به این دعوتنامه درج نمایید:

🔝
× بستن