زمان باقیمانده تا جشن
ماه روز ساعت دقیقه ثانیه
7 8 21 18 17
مجید امری
مرضیه آسیابانی
جشنی بر پا نموده‌ایم تا مجید امری و مرضیه آسیابانی را پر شوق و پر امید به هم بسپاریم و آغازگر شادمانی زندگی مشترکشان باشیم، حضور شما گرما بخش و مزین کننده این جشن است.
زمان:
روز جمعه ۴ فروردین ۰۲
از ساعت ۱۹
مکان:

 

😃 😤 😵 😑 😡 😓 😭

آیا در مجلس ما شرکت می‌کنید؟

یادبودهای بستگان و آشنایان گرامی

به رسم یادبود پاسخی به این دعوتنامه درج نمایید:

🔝
× بستن