زمان باقیمانده تا جشن
ساعت دقیقه ثانیه
-18 -21 -22
كيوان
نغمه
بسیار آرزو داشتیم که در آغاز زندگیمان جشنی میگرفتیم و شما نیز در شادمانی ما شرکت میکردید. لیکن حفظ سلامتی عزیزانمان در این ایام، بسیار ارزشمندتر از خاطره شیرینی است که قرار بود از آنان در ذهنمان بسازیم.تصمیم گرفته ایم زندگیمان را شروع کنیم، باشد که دعای خیر شما بدرقه راهمان باشد.
زمان:
روز چهارشنبه ۸ مرداد ۹۹
از ساعت ۱۹
مکان:

 

😃 😤 😵 😑 😡 😓 😭

آیا در مجلس ما شرکت می‌کنید؟

یادبودهای بستگان و آشنایان گرامی

به رسم یادبود پاسخی به این دعوتنامه درج نمایید:

🔝
× بستن