زمان باقیمانده تا جشن
ماه روز ساعت دقیقه ثانیه
2 17 23 31 46
حمیدرضا
غزاله
آغاز می‌کنیم زیستن را پیوستن و یکی شدن را لطف حضور شما در جشن این آغازمایه شادی ما خواهد بود
زمان:
روز پنجشنبه ۵ آبان ۰۱
از ساعت ۱۷
مکان:

حمید

 

😃 😤 😵 😑 😡 😓 😭

آیا در مجلس ما شرکت می‌کنید؟

یادبودهای بستگان و آشنایان گرامی

به رسم یادبود پاسخی به این دعوتنامه درج نمایید:

🔝
× بستن