زمان باقیمانده تا جشن
ساعت دقیقه ثانیه
-19 -46 -6
حمید اسدی مقدم
فاطمه گراوند
جشنی بر پا نموده‌ایم تا حمید اسدی مقدم و فاطمه گراوند را پر شوق و پر امید به هم بسپاریم و آغازگر شادمانی زندگی مشترکشان باشیم، حضور شما گرما بخش و مزین کننده این جشن است.
زمان:
روز چهارشنبه ۵ مرداد ۰۱
از ساعت ۱۹
مکان:

 

😃 😤 😵 😑 😡 😓 😭

آیا در مجلس ما شرکت می‌کنید؟

یادبودهای بستگان و آشنایان گرامی

به رسم یادبود پاسخی به این دعوتنامه درج نمایید:

🔝
× بستن