زمان باقیمانده تا جشن
ساعت دقیقه ثانیه
-1 -52 -54
حجت عفت پیشه
زینب گودرزی
جشنی بر پا نموده‌ایم تا و را پر شوق و پر امید به هم بسپاریم و آغازگر شادمانی زندگی مشترکشان باشیم، حضور شما گرما بخش و مزین کننده این جشن است.
زمان:
روز پنجشنبه ۶ مرداد ۰۱
از ساعت ۱۹
مکان:

آذرخش

واقع در شیراز ،خان زنیان، حسین آباد ،جنب مسجد الغدیر ،باغ مجالس آذرخش

 

😃 😤 😵 😑 😡 😓 😭

آیا در مجلس ما شرکت می‌کنید؟

یادبودهای بستگان و آشنایان گرامی

به رسم یادبود پاسخی به این دعوتنامه درج نمایید:

🔝
× بستن