زمان باقیمانده تا جشن
ساعت دقیقه ثانیه
-5 -55 -22
هدایت حسن زاده
آذین وثوقی
جشنی بر پا نموده‌ایم تا و را پر شوق و پر امید به هم بسپاریم و آغازگر شادمانی زندگی مشترکشان باشیم، حضور شما گرما بخش و مزین کننده این جشن است.
زمان:
روز سه شنبه ۴ مرداد ۰۱
از ساعت ۱۹
مکان:

مشخص نشده

واقع در لرستان، خرم آباد کیلومتر ۷ جاده خرم آباد، جنب دانشگاه آزاد

 

😃 😤 😵 😑 😡 😓 😭

آیا در مجلس ما شرکت می‌کنید؟

یادبودهای بستگان و آشنایان گرامی

به رسم یادبود پاسخی به این دعوتنامه درج نمایید:

🔝
× بستن