حاج مهدی فراهانی و حاج مهدی فراهانی:

متن دعوتنامه

به شکرانه بازگشت از مکه معظمه،مدینه منوره و توفیق حج بیت الله الحرام و اشتیاق به تجدید دیدار دوستان و آشنایان خواهشمندیم با تشریف فرمائید خود و شرکت در این مجلس مفتخرمان فرمایید

زمان

روز یکشنبه ۹ مرداد ماه سال ۱۴۰۱ خورشیدی از ساعت ۱۹

زمان باقیمانده تا جشن
ثانیه دقیقه ساعت روز ماه
-4 -28 -1 -17 0
 
 

نشانی

 

مجموعه ورزشی دارایی واقع در تهران پارس میدان استخر خیابان استخر مجموعه ورزشی دارایی

 
 

پاسخ به کارت دعوت

آیا در جشن ما شرکت می کنید؟
 
 
 
 
 
× بستن