کارت دعوت محدثه قربانی و بهنام خاقانی

جشن مراسم جشن مراسم

محدثه قربانی & بهنام خاقانی

روز چهارشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۱
از ساعت ۱۹

بهنام خاقانی

محدثه قربانی

تاریخ مراسم

چهارشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۱

محدثه قربانی و بهنام خاقانی روز اول زندگی شان را چهارشنبه ۵ مرداد انتخاب کرده اند شما نیز دعوت شده اید تا در شادی آن ها و در لحظه ای که پیوند زناشویی آن ها بسته می شود سهیم باشید!

زندگی رسم خوشایندی است ما گره خواهیم زد دل ها را با عشق زندگی را با مهر ما به یک آینه یک بستگی پاک قناعت داریم مقدم تان را گرامی میداریم (آدرس پایین صفحه⬇️)

منتظر شما هستیم

تهران،گرمدره خیابان تاج بخش خیابان باسکول - عمارت شیخ خان

روز: چهارشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۱
ساعت: ۱۹

Map Waze