زمان باقیمانده تا جشن
ماه روز ساعت دقیقه ثانیه
1 19 4 11 37
امیرعلی
فرزانه
جشنی بر پا نموده‌ایم تا و را پر شوق و پر امید به هم بسپاریم و آغازگر شادمانی زندگی مشترکشان باشیم، حضور شما گرما بخش و مزین کننده این جشن است.
زمان:
روز شنبه ۹ مهر ۰۱
از ساعت ۱۸
مکان:

باغ و تالار ایلیا

واقع در گرمدره

 

😃 😤 😵 😑 😡 😓 😭

آیا در مجلس ما شرکت می‌کنید؟

یادبودهای بستگان و آشنایان گرامی

به رسم یادبود پاسخی به این دعوتنامه درج نمایید:

🔝
× بستن