زمان باقیمانده تا جشن
ماه روز ساعت دقیقه ثانیه
52 26 0 50 42
علی اکبر
آزاده
جشنی بر پا نموده‌ایم تا علی اکبر و آزاده را پر شوق و پر امید به هم بسپاریم و آغازگر شادمانی زندگی مشترکشان باشیم، حضور شما گرما بخش و مزین کننده این جشن است.
زمان:
روز یکشنبه ۲۲ آذر ۰۵
از ساعت ۱۹
مکان:

 

😃 😤 😵 😑 😡 😓 😭

آیا در مجلس ما شرکت می‌کنید؟

یادبودهای بستگان و آشنایان گرامی

به رسم یادبود پاسخی به این دعوتنامه درج نمایید:

🔝
× بستن