زمان باقیمانده تا جشن
ماه روز ساعت دقیقه ثانیه
1 13 22 44 29
علیرضا
مهدیه
از بلندای نگاه تو فقط پرواز و پرواز و پرواز نه محضر لازمه نه حلقه اما تویی محرم تویی همدم تویی همراز♥️
زمان:
روز جمعه ۸ مهر ۰۱
از ساعت ۱۹
مکان:

ارغوان

واقع در پاکدشت

 

😃 😤 😵 😑 😡 😓 😭

آیا در مجلس ما شرکت می‌کنید؟

یادبودهای بستگان و آشنایان گرامی

به رسم یادبود پاسخی به این دعوتنامه درج نمایید:

🔝
× بستن