زمان باقیمانده تا جشن
ساعت دقیقه ثانیه
-2 -39 -41
اله داد اسدی
فاطمه مغانی رحیمی
جشنی بر پا نموده‌ایم تا اله داد اسدی و فاطمه مغانی رحیمی را پر شوق و پر امید به هم بسپاریم و آغازگر شادمانی زندگی مشترکشان باشیم، حضور شما گرما بخش و مزین کننده این جشن است.
زمان:
روز پنجشنبه ۶ مرداد ۰۱
از ساعت ۱۹
مکان:

سالن ورزشی شهدا روستای طلحه

واقع در روستای طلحه

 

😃 😤 😵 😑 😡 😓 😭

آیا در مجلس ما شرکت می‌کنید؟

یادبودهای بستگان و آشنایان گرامی

به رسم یادبود پاسخی به این دعوتنامه درج نمایید:

🔝
× بستن