𝓂𝒶𝓈𝒾𝒽 و 𝓂𝒶𝓇𝓎𝒶𝓂:

متن دعوتنامه

جشنی بر پا نموده‌ایم تا و را پر شوق و پر امید به هم بسپاریم و آغازگر شادمانی زندگی مشترکشان باشیم، حضور شما گرما بخش و مزین کننده این جشن است.

زمان

روز شنبه ۱۵ مرداد ماه سال ۱۴۰۱ خورشیدی از ساعت ۱۳

زمان باقیمانده تا جشن
ثانیه دقیقه ساعت روز ماه
-24 -8 -23 -12 0
 
 

نشانی

 

دانشگاه تهران مرکز - ولایت ۱ -طبقه ۸- واحد ۱۸۰۶ واحد شخصی آقای عباسعلی مزرعتی واقع در

 
 

پاسخ به کارت دعوت

آیا در جشن ما شرکت می کنید؟
 
 
 
 
 
× بستن